Digitalizacija fakultetskog poslovanja

Moderna web aplikacija za digitalizaciju nastavnih i nenastavnih poslovnih procesa ustanova za visoko obrazovanje.

Značajke

ISVU uvoz podataka

Sceduly je integriran u ISVU, što znači da je u par klikova moguće dohvatiti sve ISVU podatke o studijskim programima, predmetima, predavačima, studentima, itd.

AAI@EduHr

Integracijom u AAI@EduHr sustav Sceduly omogućuje autentifikaciju i rad sa sustavom samo osobama koje pripadaju ustanovi.

Sceduly portal

Sceduly portal predstavlja jedno mjesto obavljanja svih nastavnih i administrativnih poslova. Može se instalirati kao aplikacija na stolna i prijenosna računala, pametne uređaje (Android i iPhone), ili koristiti kao web aplikacija.

Elaborati

Elaborati studijskih programa su u potpunosti digitalizirani omogučujući na taj način ispravno verziranje aktivnih odnosno odobrenih verzija elaborata.

Red (plan) predavanja

Plan ili red predavanja moguće je generirati jednim klikom. Generirani red predavanja sadrži podatke iz svih aktivnih verzija elaborata, uvažavajući načelo studiranja bez suštinskih izmjena.

Predupisi

Predupisi studenata omogućuju pravovremeno dobivanje podataka potrebnih za organizaciju nastave. Predupise mogu vršiti ovlaštene osobe, i/ili studenti samostalno.

Razredbeni postupak

Digitalizacija razredbenog postupka omogućuje automatsko generiranje svih potrebnih izvještaja i rezultata. Modul je idealan za fakultete koji organiziraju razredbene postupke, kao npr. fakulteti kineziologije.

Korisničke role

Korisnici su podijeljeni u korisničke grupe i odjele. Svakoj korisničkoj grupi i odjelu se mogu pridružiti odgovarajuća prava pristupa i uređivanja podataka.

Individualni raspored

Integracija u ISVU sustav omogućuje Scedulyu da prikaže svakom studentu njegov individualni raspored sa svim upisanim predmetima.

Jednostavan Pregled

Administratorsko sučelje pruža jednostavan tjedni pregled sa svim nastavnim aktivnostima te dostupnost dvorana.

Ispis i PDF

Rasporedi se mogu printati ili spremiti kao PDF dokumenti, za svaku dvoranu ili studijski program zasebno. Mogu se ispisati i samo odabrana ili sva predavanja za administratorski pregled.

Preklapanja Rasporeda

Analiza konflikata i preklapanja u rasporedu se vrši odmah prilikom dodavanja svakog pojedinog termina. Za svako pojedino predavanje preklapanja se mogu po potrebi i dozvoliti.

Ponavljajući Termini

Kod unosa rasporeda dovoljno je odabrati početak i kraj semestra te interval ponavljanja, a algoritam će se pobrinuti za ostalo.

Više Lokacija

Moguće je kreirati odvojene ili kombinirane rasporede za sve lokacije ili gradove u kojima ustanova izvodi nastavu.

TV Emitiranje

Objedinjeni prikaz svih rasporeda u stvarnom vremenu na TV-u u atriju ili čekaonici. Program za rasporede također podržava i slanje automatiziranih obavijesti na TV rasporede.

Responzivan Dizajn

Svi dijelovi sustava, uključujući i administraciju, kompatibilni su s bilo kojom vrstom i rezolucijom uređaja.

Umjetna Inteligencija

Program za rasporede koristi AI genetske algoritme u kreiranju optimalnih i ekonomski najprihvatljivijih rasporeda. Značajka dolazi uskoro.

Besplatna registracija

Ustanova
Odgovorna osoba

Potvrđujem da sam ovlašten izvršiti registraciju navedene ustanove u Sceduly sustav. Klikom na Registracija, prihvaćate Uvjete Korištenja. Registracija ne obvezuje na plaćanje.

Cijena

Modul Rasporedi

€499
(3.799 kn)
godišnje
Fakulteti, Učilišta, Sveučilišta i Visoke škole.
Premium podrška
Licenca za više računala
Besplatni probni period 30 dana

Modul Mentor

Na upit
godišnje
Fakulteti, Učilišta, Sveučilišta i Visoke škole.
Premium podrška
Sve #značajke uključene
Licenca za više računala
Pomoć pri integraciji i puštanju u rad
* Uključuje obuku korisnika na lokaciji ustanove.

Reference

Aspira

Web aplikacija Sceduly je olakšala život našim studentima i nastavnicima, koji sada u samo jednom kliku vide sva predavanja i termine ispita. Kod planiranja nastave, jako je važno imati uvid u zauzetost dvorana, a sama aplikacija sprječava i eventualna preklapanja predavanja ili ispita.
TV pregled rasporeda u atriju omogućio je studentima i predavačima pregled svih trenutnih događanja i predavanja na fakultetu, a istovremeno referadi smanjio broj upita o terminu i lokaciji izvođenja nastave.
Dekan
Alen Jerkunica, mag.oec., v.pred.

Statistike

15
Institucija
1.4k
Predavača
10.8k+
Studenata