Aplikacija za rasporede

Moderna web aplikacija za raspored sati za Škole i Sveučilišta.

Značajke

ISVU uvoz podataka

Sceduly je integriran u ISVU, što znači da je u par klikova moguće dohvatiti sve ISVU podatke o studijskim programima, predmetima, predavačima, studentima i učionicama.

AAI@EduHr

Integracijom u AAI@EduHr sustav Sceduly omogućuje autentifikaciju i pregled rasporeda samo studentima koji pripadaju ustanovi. Rasporedi se mogu objaviti i javno.

Individualni raspored

Integracija u ISVU sustav omogućuje Scedulyu da prikaže svakom studentu njegov individualni raspored sa svim upisanim predmetima.

Bez Instalacije

Bez preuzimanja, bez instalacije, bez problema. Sceduly je dostupan na bilo kojem računalu ili mobilnom uređaju za jednostavno praćenje i izradu rasporeda.

Jednostavan Pregled

Administratorsko sučelje pruža jednostavan tjedni pregled sa svim nastavnim aktivnostima te dostupnost dvorana.

Ispis i PDF

Rasporedi se mogu printati ili spremiti kao PDF dokumenti, za svaku dvoranu ili studijski program zasebno. Mogu se ispisati i samo odabrana ili sva predavanja za administratorski pregled.

Preklapanja Rasporeda

Analiza konflikata i preklapanja u rasporedu se vrši odmah prilikom dodavanja svakog pojedinog termina. Za svako pojedino predavanje preklapanja se mogu po potrebi i dozvoliti.

Ponavljajući Termini

Kod unosa rasporeda dovoljno je odabrati početak i kraj semestra te interval ponavljanja, a algoritam će se pobrinuti za ostalo.

Više Lokacija

Moguće je kreirati odvojene ili kombinirane rasporede za sve lokacije ili gradove u kojima ustanova izvodi nastavu.

TV Emitiranje

Objedinjeni prikaz svih rasporeda u stvarnom vremenu na TV-u u atriju ili čekaonici. Program za rasporede također podržava i slanje automatiziranih obavijesti na TV rasporede.

Responzivan Dizajn

Generirani školski i sveučilišni rasporedi su kompatibilni s bilo kojom vrstom i rezolucijom studentskih uređaja.

Umjetna Inteligencija

Program za rasporede koristi AI genetske algoritme u kreiranju optimalnih i ekonomski najprihvatljivijih rasporeda. Značajka dolazi uskoro.

Besplatna registracija

Ustanova
Odgovorna osoba

Potvrđujem da sam ovlašten izvršiti registraciju navedene ustanove u Sceduly sustav. Klikom na Registracija, prihvaćate Uvjete Korištenja. Registracija ne obvezuje na plaćanje.

Cijena

Male Institucije

€199
(1.499 kn)
godišnje
Škole, Fakulteti, Učilišta i Sveučilišta do 50 predavača.
Premium podrška
Sve #značajke uključene
Licenca za više računala
Besplatni probni period 30 dana

Velike Institucije

€299
(2.199 kn)
godišnje
Škole, Fakulteti, Učilišta i Sveučilišta s više od 50 predavača.
Premium podrška
Sve #značajke uključene
Licenca za više računala
Besplatni probni period 30 dana

Reference

Aspira

Web aplikacija Sceduly je olakšala život našim studentima i nastavnicima, koji sada u samo jednom kliku vide sva predavanja i termine ispita. Kod planiranja nastave, jako je važno imati uvid u zauzetost dvorana, a sama aplikacija sprječava i eventualna preklapanja predavanja ili ispita.
TV pregled rasporeda u atriju omogućio je studentima i predavačima pregled svih trenutnih događanja i predavanja na fakultetu, a istovremeno referadi smanjio broj upita o terminu i lokaciji izvođenja nastave.
Dekan
Alen Jerkunica, mag.oec., v.pred.

Statistike

9
Institucija
619
Predavača
2.3k+
Studenata