aplikacija za rasporedi

Moderna web aplikacija za raspored na časovi za učilišta i univerziteti

Karakter

Bez instalaciji

Bez prezemanja, bez institucii, bez problemi.Sceduly e dostapen na bilo koj kompjuter ili mobilen ured za lesno sledenje i pravenje raspored.

Lesen pregled, lesna inspekcija

Administratorskiot interfejs obezbeduva edinstven nedelen pregled so site nastavni aktivnosti i dostapnosta na učilnicite.

Pečatenje u PDF

Rasporedite možaat da se pečatat ili začuvaat kako PDF dokumenti, za sekoja učilnica ili studiski programa oddeleno.Može da se otpečatat samo izbrani ili site predavanja za administrativen pregled.

Preklopuvanje na rasporedite

Analizata na konfliktite i preklopuvanjata vo rasporedot se izveduva vednaš pri dodavanje na sekoj poedinačen termin ili datum.Za sekoe individualno predavanje, može da se dozvolat preklopuvanja po potreba.

Povtoruvački termini

Pri vnesuvanje raspored, dovolno e da go izberete početokot i krajot na semestarot i intervalot na povtoruvanje, a algoritmot će se pogriži za ostatokot.

Poveće lokacii

Možno e da se sozdadat oddeleni ili kombinirani rasporedi za site lokacii ili gradovi kade institucijata sproveduva časovi, nastava.

Televizijsko emitiranje

Unificiran pregled na site rasporedi vo realno vreme na TV vo atriumot ili čekalnata. Programata za raspored isto taka poddržuva i ispraćanje avtomatski izvestuvanja do TV raspored.

Odgovoren Dizajn

Opšti učilišni i univerzitetski rasporedi se kompativni so bilo koji vid i rezolucija na studenski aparati.

Veštačka inteligencija

Programata za rasporedi koristi Al genetički algoritmi za da sozdade optimalni i ekonomski najprifatlivi rasporedi.Odlikata doađa naskoro.

besplatna registracija

Dragi studenti, molimo kontaktirajte Vašu ustanovu za upute za pristup rasporedima. Registracijsku formu ispod ispunjavaju samo ustanove!

So kliknuvanje na registracija, prifaćate uslovi na upotreba

cena

mali institucii

€199
(12.299 dinari)
godišno
Školi, Fakulteti, Učilišta i Univerziteti do 50 predavači
Premium poddrška
Vklučeni site karakteristiki
Licenca za poveke kompjutori
Besplaten proben period od 2 meseca

Golemi Institucii

€299
(17.999 dinari)
godišno
Školi, Fakulteti, Učilišta i Univerziteti so poveke od 50 predavači
Premium poddrška
Vklučeni site karakteristiki
Licenca za poveke kompjutori
Besplaten proben period od 2 meseca

referenci

Aspira

Web aplikacijata Sceduly go olesni životot na našte studenti i nastavnici, što sega so samo eden klik gi vidat site predavanja i datumot na ispitot. Kod planiranja nastave, jako je važno imati uvid u zauzetost učionica, a sama aplikacija sprječava i eventualna preklapanja predavanja ili ispita.
TV pregled rasporeda u atriju omogućio je studentima i predavačima pregled svih trenutnih događanja i predavanja na fakultetu, a istovremeno referadi smanjio broj upita o terminu i lokaciji izvođenja nastave.
Dekan
Alen Jerkunica, mag.oec., v.pred.

Statistiki

174
Institucija
427
Predavaći