Uslovi pružanja usluge

I. Opšte

1) Svi materijali, informacije, softver, proizvodi i usluge ("Sadržaj"), uključeni u ili dostupni preko stranica sceduly.com i Aplikacije pruženi su u stanju u kakvom jesu, bez ikakvih garancija.

II. Kolačići i lični podaci

1) Sceduly koristi kolačiće i sve podatke koji su poslati putem internet pretraživača, uključujući i ličnu IP adresu. Navedeni podaci su pohranjeni unutar zapisa koji se koriste za interne izveštaje i statistike. Podaci su pohranjeni u objedinjenom formatu, odnosno na takav način da se ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju korisnika.

III. Odricanje od odgovornosti

1) Sadržaj je ustupljen bez ikakvih garancija. Korišćenjem Sadržaja ove Aplikacije dajete izričitu saglasnost na ove Uslove pružanja usluge i korišćenja.

2) Ne garantujemo da će ova Aplikacija biti dostupna u svakom trenutku ili na svakoj lokaciji; niti da je Sadržaj bez virusa i drugih štetnih komponenti. Ovu Aplikaciju koristite isključivo na sopstveni rizik. Pregledavanje, preuzimanje ili pribavljanje Sadržaja na drugi način a korišćenjem ove Aplikacije biće po sopstvenom izboru i na sopstveni rizik i bićete isključivo odgovorni za svaku štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na telesne povrede ili mentalni bol, štetu na vašem računarskom sistemu ili gubitak podataka, do kojih dođe usled pregledavanja ili preuzimanja Sadržaja.

IV. tos.h1section4

tos.section4