Korisničke upute

Prvi koraci

Ova sekcija uputa služi za brzo upoznavanje osnovnih mogućnosti Sceduly aplikacije za raspored sati i administracijskog sučelja (ACP). Nakon kreiranja računa administratorsko sučelje će izgledati kao na slici. ACP pregled administratorskog sučelja

Prvi koraci:
1. Podešavanje postavki
2. Dodavanje studijskih programa
3. Dodavanje učionica
4. Dodavanje predavača


Nakon tih jednostavnih početnih koraka može se započeti s dodavanjem kolegija i izradom rasporeda.