Korisničke upute

Podešavanje postavki

Za podešavanje postavki specifičnih za ustanovu preći kursorom miša preko ACP ikone u gornjem lijevom kutu i kliknuti na opciju Postavke: ACP postavke

Postavke koje se mogu promijeniti:

1. Ustanova: službeno ime ustanove. Ukoliko se zahtijeva akreditacija studenata za pristup rasporedima ovo polje mora sadržavati službeno ime ustanove koje je registrirano pri AAI@EduHr sustavu.

2. Admin lozinka: koristi se za prijavu u aplikaciju.

3. Nova lozinka: ukoliko se polje popuni, ta vrijednost će biti nova lozinka te će biti potrebno se ponovno prijaviti.

4. Pristup rasporedima: preporučeno - "bez autentifikacije". Ukoliko se odabere opcija AAI@EduHr autentifikacija, rasporedima će moći pristupiti samo studenti s valjanim AAI@EduHr identitetom.

5. Prvo predavanje: odabire se uobičajeno vrijeme početka nastave u ustanovi. Odabir manjeg raspona će učiniti raspored preglednijim.
Napomena: ukoliko se kasnije doda termin predavanja izvan ovog raspona, to predavanje neće biti vidljivo na rasporedima!

6. Zadnje predavanje: isto kao 5.

7. Početak semestra: ova opcija utječe samo na administratorski prikaz. Odabrani raspon će biti automatski predložen kod unosa termina predavanja, za lakši unos većeg broja termina.

8. Kraj semestra: isto kao 7.