Korisničke upute

Studijski programi

Za dodavanje, ažuriranje ili brisanje studijskih programa, u administratorskom izborniku odabrati opciju Studijski programi: ACP studijski programi

Dodavanje novog studijskog programa:
1. Unijeti ime programa u polje "Novi studijski program".
2. Kliknuti "Spremi".


Brisanje studijskog programa:
1. Izbrisati sav sadržaj polja kod onog studijskog programa kojeg se želi obrisati.
2. Kliknuti "Spremi".
Napomena: brisanjem studijskog programa brišu se i svi povezani kolegiji te neće biti vidljivi na rasporedima!