Korisničke upute

Predavači

Dodavanje predavača: kliknuti ikonu Predavači i odabrati "Dodaj novog predavača" u izborniku Opcije: ACP dodavanje predavača Popuniti podatke predavača:
1. Ime i prezime: vidljivo studentima.
2. E-mail: predavačev email. Nije vidljivo studentima, koristi se slanje obavijesti predavaču prilikom ažuriranja rasporeda.


Brisanje predavača: kliknuti ikonu Predavači i odabrati predavača kojeg se želi obrisati te potom odabrati "Izbriši odabranog predavača" u izborniku Opcije: ACP brisanje predavača