Korisničke upute

Učionice

Dodavanje učionice: kliknuti na ikonu Učionica i odabrati "Dodaj novu učionicu" u izborniku Opcije: ACP dodavanje učionice Sada popuniti podatke učionice:
1. Ime: ime učionice. Vidljivo unutar rasporeda.
2. Lokacija: unijeti ime/lokaciju zgrade u kojoj se učionica nalazi, npr ime grada ili ime kampusa. Lokacija ustanove.
Napomena: studenti prvo odabiru Lokaciju, a potom Studijski program kako bi vidjeli raspored. Ukoliko se neki kolegiji održavaju na drugoj lokaciji ili gradu ovo polje sadrži lokaciju glavne zgrade ustanove, a potom se za predavanja koja se ne održavaju na toj lokaciji unosi napomena kod kreiranja rasporeda za svako takvo predavanje pojedinačno. Može se kreirati i učionica imena "Terenska nastava" te toj učionici pridružiti takva predavanja uz napomenu sa točnom lokacijom.


Brisanje učionice: kliknuti na ikonu Učionica i odabrati učionicu koju se želi obrisati te potom odabrati "Izbriši odabranu učionicu" u izborniku Opcije: ACP brisanje učionice