Korisničke upute

Kreiranje rasporeda

Zauzimanje termina: iz administratorkog pregleda koristeći izbornik Lista kolegija odabrati kolegij koji se želi dodati u raspored, potom kliknuti ikonu kalendara te popuniti prikazani obrazac: ACP add lecture to timetable Obrazac:
1. Početak: odaberite početni datum predavanja. Predavanje će se na ovaj datum prvi put prikazati na rasporedima.
2. Kraj: obično kraj semestra.
3. Ponavljanje: interval ponavljanja predavnja. Predavanje će se ponavljati na datume ovisno o odabranom Početnom datumu (1).
4. Od preostalih polja obvezna su: Početak i Kraj predavanja te Učionica.
5. Grupa: nije obvezno.
6. Napomene: nije obvezno. Odnosi se na to pojedino predavnje, primjeri "gost predavač, adresa terenske nastave, itd.".

Nakon dodavanja termina predavanja, isti će biti prikazan u administratorskom pregledu (ukoliko je odabran tjedan u kojem se predavanje izvodi): ACP pregled dodanog predavanja