Korisničke upute

Predmeti

Dodavanje predmeta: iz administratorkog pregleda odabrati opciju "Dodaj novi predmet": ACP dodavanje predmeta Popuniti podatke predmeta:
1. Oznaka: vaša interna oznaka predmeta. Može biti vidljivo studentima s manjom rezolucijom ekrana.
2. Ime predmeta: službeno puno ime predmeta.
3. Ostala polja nisu obavezna u ovom koraku. ACP podaci o predmetu


Brisanje predmeta: iz administratorkog pregleda odabrati predmet koji se želi obrisati te potom odabrati opciju "Izbriši odabrani predmet": ACP brisanje predmeta